Sesja 10-11.06.2017 r.

Uprzejmie informujemy, że zakończyliśmy rekrutację na egzamin certyfikatowy z języka polskiego jako obcego, który odbędzie się w Inozemnej Mowie w dniach 10-11 czerwca 2017 r.

 

Inozemna Mowa informuje osoby zainteresowane zdawaniem egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego, że Państwowa Komisja ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego nowy termin egzaminu sesji. Egzaminy w naszym ośrodku odbędą się w dniach: 10-11 czerwca 2017 roku na następujących poziomach:

– w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych na poziomach: B1, B2,

– w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży na poziomie: B1.

Warunkiem przyjęcia zgłoszenia na egzamin w naszym ośrodku jest wypełnienie formularza  – zakładka: Formularz rejestracji na egzamin oraz wniesienie opłaty w terminie do 1 maja 2017.

Osoby, które chcą otrzymać zaświadczenia o przyjęciu na egzamin, proszone są o kontakt drogą elektroniczną. Jednocześnie informujemy, iż takie zaświadczenie może zostać wydane dopiero po zaksięgowaniu wpłaty z egzamin na naszym koncie.

 

Termin egzaminu: 10-11.06.2017 r.
Miejsce egzaminu:

Inozemna Mowa
pr-t Widrodżennia 24
43-026 Łuck, Wołyń, Ukraina

 

Іноземна мова
пр-т Відродження, буд. 24
43026, м. Луцьк, Волинська обл., Україна

Dokument uprawniający do udziału w egzaminie: ważny paszport lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem
Cena egzaminu:

dla osób dorosłych:
Poziom B1 – 150 euro
Poziom B2 – 150 euro

Dla dzieci i młodzieży:

Poziom B1 – 90 euro

wydanie certyfikatu – 20 euro

Rejestracja kandydatów: do 01.05.2017 r.
Sposób rejestracji:

1. Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy on-line: Formularz rejestracji na egzamin

2. Należy uiścić opłatę (dla obywateli Ukrainy oraz osób z zagranicy) za wybrany poziom egzaminu (nie później niż do 01.05.2017 r.). UWAGA! Opłatę za certyfikat wnosi się po zdanym egzaminie.

Konto bankowe i tytuł wpłaty[*]:

Opłaty na terenie Ukrainy:

Власник рахунку: Іноземна мова, ФОП Кацевич С. К.
Назва банку: КБ “Приватбанк”
Адреса банку: відділення КБ “Приватбанк” у Вашій місцевості
Ном. рахунку (для оплат у гривнях): 2600 5055 5036 81
Код ЄДРПОУ: 263 410 93 36
МФО: 303 440
Призначення платежу: IM – За екзамен. Прізвище та ім’я, рівень, місце, дата
Приклад призначення платежу: IM – За екзамен. Анна Новак, B1, Луцьк, червень 2017 р.
________________________________________
Увага! При перерахунку грошей на рахунок “Іноземної мови”  береться курс продажу євро у “Приватбанку” на день перерахунку згідно банківського курсу “Приватбанку” на цей день. Перерахунок коштів оплачується клієнтом.


____________________________________________________________________________

Opłaty spoza Ukrainy:

Opłata za egzamin z zagranicy

_______________________________________
Uwaga! Ze względu na to, że w transakcjach dokonywanych za granicą banki pośredniczące pobierają dodatkowe opłaty, koszty przelewu w całości pokrywa wpłacający.

Adres e-mail i telefon kontaktowy: certyfikatpolski@imclasses.com
(+380) 50 227-83-76
(godz. 10.00 – 20.00)

Przydatne linki i adresy

  • Informacje o egzaminie (informacje ogólne, regulamin, jak się przygotować do egzaminu, itp.) są na stronie Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego (PKPZJPjO).
  • Sekretariat Państwowej Komisji ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego ul. Ogrodowa 28/30, 00-896 Warszawa.

Увага!

Особам з інших міст та місцевостей України допомагаємо з винаймом готелю у м. Луцьку

Uwaga!

Osobom z zagranicy oferujemy pomoc w rezerwacji miejsc hotelowych w Łucku.

 

Informacje organizacyjne dotyczące sesji 10-11.06.2017:

Uwaga!

Prosimy o zabranie ze sobą ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem. Osoby bez takiego dokumentu nie będą mogły przystąpić do egzaminu.

Przypominamy, że zabronione jest wnoszenie na salę urządzeń elektronicznych (telefonów, laptopów, tabletów itp.) i korzystanie z nich w czasie egzaminu.

Wspomniane urządzenia będzie można oddać do depozytu przed spotkaniem informacyjnym w biurze Inozemnej Mowy. Ich odbiór będzie możliwy dopiero po zakończeniu wszystkich części pisemnych egzaminu.

Informacje szczegółowe:

  1. Miejsce egzaminu: aula IM,
    pr-t.Widrodżennia 24, Łuck, 43-024.
  2. Spotkania organizacyjne dla wszystkich zdających: 10.06.2017 r. godz. 9.00

UWAGA! Prosimy o punktualne przyjście!

  1. Rozpoczęcie części pisemnej egzaminu: 10.06.2017 r, godz. 10.00.
  2. Początek egzaminu ustnego: 11.06.2017 r., godz. 9.00

W pojedynczych, uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość zdawania egzaminu ustnego pierwszego dnia sesji. Konieczne jest jednak wcześniejsze zgłoszenie i umotywowanie drogą elektroniczną (w terminie do 1.05.2017 r.) takiej prośby. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Якщо ви бажаєте отримати безкоштовну консультацію з приводу наших послуг – напишіть нам!
Яндекс.Метрика